Talentscan: Talent in beeld voor een nieuwe koers

U heeft meer talent in huis dan u denkt!

Waarom de Talentscan? Organisaties worden door allerlei verschillende interne externe ontwikkelingen steeds vaker gedwongen om zich snel aan te kunnen passen aan nieuwe situaties. Het is dan belangrijk dat medewerkers zich ook snel aan kunnen passen aan de nieuwe situatie. Veel organisaties weten nog niet welke talenten ze allemaal in huis hebben en hoe ze deze in kunnen zetten in veranderende situaties. Een vlootschouw van (onbenut) talent is daarom een waardevolle investering om de (ontwikkel)koers van de organisatie scherp te stellen.

Vlootschouw: Talent gekoppeld aan functieontwikkeling

Wat is de Talentscan? Veel functies in organisaties veranderen, het is belangrijk dat de ontwikkeling van nieuwe competenties (per functie) duidelijk worden. De vlootschouw maakt inzichtelijk in hoeverre medewerkers voldoen aan het nieuwe functieprofiel en geven zicht op het ontwikkelpad van de medewerkers.

PortfolioPower: Inzicht en een basis voor ontwikkeling

Hoe werkt het? Door het opzetten van een portfolio van iedere medewerker worden competenties, werkervaringen en ontwikkelrichting van de werknemer in kaart gebracht en vastgelegd. Het portfolio is een dynamisch document en zal periodiek geupdate moeten worden. Deze update momenten zijn bij uitstek de momenten waar werkgever en werknemer met elkaar in gesprek kunnen gaan over voortgang en ontwikkeling.

Vakmanschap van hoofd naar papier
Veel mensen hebben een enorme ervaring, maar hebben “de kneepjes van het vak” nooit vastgelegd. Daar gaan we met de medewerker intensief mee aan de slag, ze bouwen hun portfolio of gaat deze aanvullen als de medewerker al een portfolio heeft. Kennis, ervaring, diploma’s trainingen, cursussen, testen worden op een gestructureerde wijze in een speciaal ingerichte Google Drive werkmap gezet. Vervolgens moet dat tot een scherp profiel leiden waaruit blijkt wat iemands kerncompetenties zijn.

STARRT methode
Om talent en vakmanschap inzichtelijk te krijgen wordt iedere deelnemende medewerker gevraagd een aantal blijmakende/leerzame situaties uit werk en/of privé situatie te beschrijven met behulp van de STARRT methodiek. De STARRT methodiek is een onderwijskundige/assessment methode om competenties te meten op basis van werkervaring.

Begeleiding
De medewerker krijgt bij het bouwen van zijn/haar portfolio ondersteuning van een ervaren portfolio begeleider. Na een eerste kennismaking kan begeleiding met regelmatige contactmomenten op afstand/online plaatsvinden.
Uit het portfolio komen 2 kerncompetenties die de basis vormen voor de ontwikkellijn van de werknemer vastgelegd in een toekomst CV met persoonlijk profiel.
Het bouwen van een portfolio duurt ongeveer 13 weken, met minimaal 2 wekelijks contact.
De tijdinvestering van de medewerker is ongeveer 8 uur.

Rapportage & Evaluatie
De werkgever ontvangt per medewerker een rapportage met daarin een ontwikkeladvies gericht op de (nieuwe) functie. Een portfolio is een persoonlijk document en zal alleen na toestemming met de werkgever worden gedeeld.

Van functioneringsgesprek naar ontwikkelgesprek

Wat levert het op?

  • Het bouwen en bijhouden van een portfolio werkt voor mensen inspirerend en stimulerend.
  • Het portfolio geeft op een praktische wijze richting voor ontwikkeling. De medewerker krijgt zo zelf meer eigenaarschap op zijn eigen ontwikkeling waardoor de organisatie wendbaarder wordt.
  • Gesprekken tussen medewerker en leidinggevende krijgen zo een meer ontwikkelgericht karakter. Mobiliteit wordt hierdoor ook makkelijker bespreekbaar.
  • Een portfolio op deze wijze opgebouwd geeft de perfecte aansluiting voor een EVC-traject om officiële diploma/Vakbekwaamheidsbewijzen te verkrijgen. De werkplek is hierdoor ook een leerplek geworden.
  • Van de werkplek een leerplek maken is de basis voor de eigen Academy van een organisatie waarmee de organisatie zich beter kan profileren als aantrekkelijk werkgever.

Investering

Wat kost het? Wij maken een offerte op maat. Ter indicatie: er zijn al trajecten mogelijk vanaf € 795,- per medewerker.
Tip: Er zijn vaak subsidies mogelijk (via O&O fondsen) mogelijk waarmee een groot deel van kosten vergoed kunnen worden. HiTalent beschikt over specialisten die je hierbij kunnen ondersteunen.

Leren opnieuw vormgeven

Voor wie? De Talentscan is bedoeld voor organisaties die medewerkers leren op de werkplek (opnieuw) vorm willen geven en hiermee toekomstbestendige organisatie willen bouwen waar vakmanschap, werkplezier en productiviteitsverbetering hand in hand gaan.

681 succesvolle begeleidingen

Het bewijs HiTalent heeft de afgelopen jaren al 681 mensen met behulp van een portfolio mogen begeleiden in hun ontwikkeling in vrijwel iedere sector van uitvoerende- tot aan directie functies. Update april 2020.

Meer informatie over deze unieke aanpak?

Neem nu contact op met Gerben Brinkman hij is bereikbaar op telefoonnummer 074-3490502 of per e-mail g.brinkman@hitalent.