Kabinet komt met subsidie voor bijscholing

Door Gerben Brinkman^, 2 sep 2019 09:18u

De nieuwe regeling vervangt de fiscale scholingsaftrek. Wie zich wil bijscholen kan straks een studiebudget aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar.

Nederlanders die zich willen bijscholen kunnen mogelijk in de loop van volgend jaar of het jaar daarna een ontwikkelbudget aanvragen van 1.000 tot 2.000 euro per jaar. Dat schrijven minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) maandag aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling vervangt de fiscale scholingsaftrek, waarmee studiekosten van de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.

Doel is dat meer mensen zich kunnen blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De regeling wordt vervangen omdat de huidige fiscale scholingsaftrek volgens het kabinet vooral hoogopgeleide mensen ten goede komt, die het minder nodig hebben. De nieuwe regeling moet meer laagopgeleide mensen bereiken. De ministers hopen dat zo’n 100.000 tot 200.000 mensen straks gebruik kunnen maken van de regeling, die zal gelden voor zowel werkenden als niet-werkenden.

Wanneer de regeling precies ingaat wordt later deze zomer duidelijk, maar 1 januari 2020 is volgens de ministers in ieder geval niet haalbaar. Die datum stond in het regeerakkoord, waar de regeling uit voortvloeit. Het beschikbare budget voor de regeling is ongeveer 200 miljoen euro. Dat bedrag komt ongeveer overeen met de kosten van de fiscale scholingsaftrek. Afschaffing daarvan levert 218 miljoen op. De resterende 18 miljoen wordt ingezet voor de invoering van de nieuwe regeling.

Doorgroeien

Het zogenoemde Stap-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een certificaat te halen waarmee werknemers in een bepaalde sector door kunnen groeien. Ook kan het budget worden gebruikt voor cursussen en loopbaancoaching. Werknemers die in een krimpsector werken of een zwaar beroep hebben kunnen zich laten omscholen.

Volgens het kabinet zijn de mensen die het meeste baat hebben bij om- of bijscholing vaak de mensen die er het minst gebruik van maken. Het gaat daarbij om flexwerkers en werkzoekenden of mensen in krimpberoepen, zoals verkoop- of administratief medewerkers. Dit soort werknemers lopen relatief veel risico om werkloos te worden of langdurig te blijven, schrijven de ministers.

‘Leven lang leren’

Wie een opleiding wil doen kan zich straks online aanmelden voor het Stap-budget en moet daarbij aangeven welke opleiding hij of zij gaat volgen. Na goedkeuring wordt het geld direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling. De beoogde uitvoerder van de regeling is het UWV. Die moet straks aanvragen goedkeuren en uitbetalen. De bedoeling is dat voor veel verschillende opleidingen en cursussen het Stap-budget gebruikt kan worden.

Iedereen komt in principe in aanmerking voor de regeling. Wel wordt er bij de beoordeling van de aanvraag gekeken of de aanvrager niet al aanspraak maakt op andere subsidieregelingen, zoals studiefinanciering. Volgens de ministers is het door de veranderende arbeidsmarkt, digitalisering en globalisering noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen.

„Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk”, aldus minister Koolmees in een verklaring. „Dat moet vanzelfsprekend worden.” Minister Van Engelshoven voegt daar aan toe: „Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het beginpunt van een leven lang leren en ontwikkelen.”

bron: NRC.nl 3 juni 2019 klik hier om het bericht te bekijken.