Welkom bij HiTopia

HiTopia is een fictief middelgroot productiebedrijf waar net als in bestaande bedrijven de nodige perikelen op personeels- en organisatiegebied plaatsvinden. HiTopia heeft 50 medewerkers en een jaaromzet van € 7,5 miljoen met 2000 orders en hebben 500 vaste klanten, de gemiddelde winst is 20% over de omzet. Het verzuim is 5%, de gemiddelde loonsom is € 45.000,- (incl. werkgeverslasten, pensioen). Totaal is dit € 2,25 miljoen per jaar. Om duidelijk te maken over welke hobbels we het hebben beschrijven we werknemers met elk hun eigen problemen en ‘ gedoe’. Ook beschrijven we andere (verander)vraagstukken vanuit verschillende disciplines.

Voor iedere casus is de “Ik doe niets” variant beschreven, we noemen dit ReActief. Ook is de “Ik ga er mee aan de slag”, de ProActieve variant beschreven. Beide varianten zijn uitgedrukt in euro’s. Doel van de casussen is om bewustwording te creëren en ideeën voor oplossingen aan te reiken. HiTopia deelt haar kennis graag en vervult hiermee een leerzame proeftuin.

Wist u dat ..

70% van uw medewerkers een andere baan overweegt?! Alle hens aan dek om in gesprek te blijven met medewerkers die u wilt behouden.


Bouwt u mee aan HiTopia?

Uw casus, of een aanvulling op een bestaande casus is van harte welkom. Vanzelfsprekend anonimiseren wij uw informatie. Bel of mail naar HiTalent: 074-3490502 / info@hitalent.nl.