Verzuim

Grip op verzuim

Verzuim zal er altijd zijn, maar het voorkomen van onnodig verzuim kan u als werkgever veel narigheid (en geld) besparen. Een goede regievoering is bij verzuim van groot belang. Neem alleen maar het volgen van de stappen die Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft ( en de daaraan verbonden acties). Maar ook bijv. het in beeld brengen van frequent verzuim; vaak al een teken dat er wat meer aan de hand is. Het loont om daar zo snel mogelijk aandacht aan te besteden om zodoende de werkelijke reden van het frequente verzuim boven water te halen en in oplossingen te gaan denken.

De HR professional van HiTalent gaat met de volgende punten aan de slag

  • Bestuderen huidige verzuimbeleid (waar zitten de optimalisatie mogelijkheden)
  • Als het nodig is opstellen nieuw verzuimbeleid
  • De rol van leidinggevenden bespreekbaar maken waar het gaat om in vroeg stadium signalen van naderend verzuim op te pikken
  • Drempel verlagen voor medewerkers om zaken in vroeg stadium bespreekbaar te maken
  • Coaching leidinggevenden en workshops

Geïnteresseerd in een uitgebreide bespreking van onze werkwijze?