HiTalent | HR-Gilde

Het HR-Gilde bestaat uit gedreven personen die ruime ervaring hebben in de HR branche. Zij dragen een rugzak met de fijne kneepjes van het vak. Deze ‘meesters' hebben in de loop der jaren hun interesse verplaatst van resultaatgericht naar kennisgericht.

Hoe sprokkel en bundel je kennis om tot het gewenste resultaat te komen? Dat is de vraag voor menige organisatie om HR een waardevolle bijdrage te laten leveren aan de business: “met één been in de business en één been in de HR” en niet omgekeerd.

Kennisoverdracht en kennisbehoud is het motto van het HR Gilde. Veelal is de kennis al latent in huis bij een organisatie, zowel businesskennis, functionele kennis en in mindere mate technische kennis. Aldus van functies naar rollen. Begeleid een medewerker in de rol van ‘gezel’ en er gaat een wereld voor de organisatie open. Het HiTalent HR Gilde is daar een ‘meester’ in.

INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM
* Werving- en selectie >> Loopbaanontwikkeling >> Outplacement >>
Leiderschapsontwikkeling >> Spoor 2-trajecten >>
Coaching >>
HR-Coaching >>
Generatieleren >>
Communicatie >>
* Verzuim >>
Ongewenste uitstroom >>
HR-Scan >>
Duurzame inzetbaarheid >>
* EVC-Trajecten >>
Collegiaal uitlenen >>


* De links/namen met een sterretje ervoor zijn actief en als je erop klikt wordt je naar de actieve pagina gestuurd alles zonder sterretje is nog niet actief en is in ontwikkeling.