Welkom bij de DiplomaBoerderij!

De DiplomaBoerderij is een uitdagende leeromgeving waar medewerkers in een korte tijd gericht ontwikkeld worden. Dit kan van werk naar werk, van uitkering naar werk of om je te ontwikkelen in werk. Het unieke van de DiplomaBoerderij is het praktijkgerichte ontikkeltraject voor de medewerker dat gekoppeld is aan een officiële MBO of HBO opleidingen, van Automotive tot Zorg.

Ontwikkel jezelf en werk mee aan de DiplomaBoerderij
Iedereen op de DiplomaBoerderij wordt medewerker. Of je je nu wilt ontwikkelen in je huidige baan of naar een nieuwe baan. Iedereen werkt als medewerker mee aan elkaars ontwikkeling.

Visie

De DiplomaBoerderij is een initiatief van HiTalent om mensen in korte tijd te helpen hun mogelijkheden te ontwikkelen en te voorzien van een diploma. Zowel mensen die werken of die op zoek zijn naar een nieuwe baan (vanuit uitkering of re-integratie) kunnen deelnemen. Deelnemers gaan concreet op de boerderij aan het werk en doen werkzaamheden die daar nodig zijn. Daarnaast volgen ze opleidingen, trainingen of cursussen die ertoe leiden dat ze een diploma behalen (en aan het werk kunnen). De leertrajecten die op maat worden ingericht zijn gebaseerd op het al oude Meester en Gezel principe, waarbij de werkplek de leerplek is. Deelnemende bedrijven krijgen goed en specifiek voor hun bedrijf geschoolde nieuwe medewerkers en/of ze hebben een unieke opleidingslocatie om eigen medewerkers verder te ontwikkelen. Boerderijen krijgen een nieuwe functie, zodat ons platteland mooi en groen blijft.


Het Traject

De volgende modules bieden wij als DiplomaBoerderij aan. Deze modules zijn afzonderlijk of in combinatie te volgen.
Kennismakingsgesprek
In het eerste gesprek verkent de DiplomaBoerderij kennis, competenties en motivatie van de toekomstige medewerker van de DiplomaBoerderij. Dan volgt een advies welke van de modules van toegevoegde waarde zijn voor de medewerker.

Module 1 - Startportfolio
Het portfolio is het fundament voor ieder ontwikkeltraject. Hier komt in te staan welke kennis, competenties, ervaring en talenten de medewerker heeft, die gekoppeld kunnen worden aan een officiële MBO of HBO opleiding. Ook de reeds behaalde certificaten en diploma's worden hierin meegenomen. Het doel hiervan is inzicht te krijgen op het ontwikkeltraject van de medewerker. De DiplomaBoerderij begeleidt de medewerker in het schrijven van het portfolio; dit kan al binnen 2 weken.

Module 2 - Advies
Op basis van het Startportfolio volgt er een maatwerkadvies voor de medewerker. Dit advies laat zien op welke wijze de leerroute er uit komt te zien en welke (leer)activiteiten op de DiplomaBoerderij plaatsvinden en welke bij de (toekomstige) werkgever.

Module 3 - Gericht werken en leren
De medewerker gaat in een gestructureerde setting aan de slag met het ontwikkeltraject. De medewerker krijgt een vaste mentor toegewezen. Het ontwikkeltraject wordt deels ingevuld met werkzaamheden op de DiplomaBoerderij en deels door opleidingen, trainingen en cursussen bij de (toekomstige) werkgever. Dit kan zowel op individueel- als op teamniveau. De nieuwe werk- en leerervaringen worden periodiek bijgehouden in het portfolio en worden gekoppeld aan de officiële MBO of HBO opleiding. De medewerker is hiermee weer een stap dichterbij zijn of haar diploma en eventuele nieuwe baan.

Module 4 - EVC-traject
De route naar een officieel diploma of certificaat kan op ieder moment in gang worden gezet. De basis hiervoor is het Startportfolio die gekoppeld wordt aan een officiële MBO of of HBO opleiding. Voor meer informatie over EVC klik hier.

Module 5 - Begeleiding op de werkplek
Wanneer de medewerker een diploma, certificaat en/of baan heeft, kan er een nazorgtraject starten van maximaal 2 jaar. Het doel is om de medewerker een duurzame arbeidstoekomst te bieden. Dat kan in dienst van de Diplomaboerderij of een direct dienstverband met de werkgever.


Van werk naar werk

Het verhaal van Han
SMEOT is in Hengelo de vakschool voor metaal, mechatronica en elektrotechniek op MBO 4 niveau. Han (37 jaar) haalde er moeiteloos zijn diploma toen hij 22 was. Met zijn mechanische, hydraulische en elektrotechnische kennis kon hij meteen aan de slag in de foodindustrie. Als productiemedewerker was hij verantwoordelijk voor het voorbereiden, produceren, verwerken en inpakken van hoogwaardige voedingsmiddelen. Han had plezier in zijn werk, het ging hem goed af en hij toonde zich betrokken bij het bedrijf. Het prikkelde ook zijn ambitie om door te stromen. Daarvoor maakte hij de stap naar productieleider bij een groter bedrijf in de foodindustrie. Wat Han zich niet had gerealiseerd was dat hij niet alleen verder verwijderd raakte van het directe productieproces. Hij was ook een deel van zijn tijd bezig met kleine personele kwesties en moest de impact van een ploegendienst zien te combineren met zijn jonge gezin.

In een open gesprek met zijn direct leidinggevende maakte Han de keuze om weer naar school te gaan. Hij vulde via de Diplomaboerderij een module besturingstechniek toe aan zijn MBO 4 diploma en werd gekoppeld aan een bedrijf in de industriële dienstverlening.

Han is zielsgelukkig met zijn baan als storingsmonteur, waarin hij niet alleen storingen oplost en revisies uitvoert, maar ook aan preventief onderhoud doet. Hij werkt 4 dagen van 8 tot 5, is een dag thuis voor zijn gezin en voelt zich weer in balans.

Van uitkering naar werk

Het verhaal van Lieke
Lieke (33 jaar) rondde de opleiding Bos- en natuurbeheer bij Helicon in Velp met goed gevolg af, haalde ook haar diploma Dierenartsassistent paraveterinair in Nijmegen en knoopte er nog een jaar Hogere Agrarische School in Den Bosch aan vast. Toen ze daarna in Twente snel aan de slag wilde, leek het productiewerk bij Galvano in Hengelo de oplossing. Ze werkte daar een aantal jaren als procesoperator, maar voelde zich uiteindelijk helemaal opgebrand.

Door haar burn out werd Lieke zich ervan bewust dat ze het platteland en het buiten werken enorm miste. Lieke ging aan de slag als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Het hielp haar om weer structuur en ritme te vinden in haar leven. Het werken buiten maakte haar fitter en gaf haar voldoening. Op de Diplomaboerderij zet ze de hand- en spandiensten voort. Samen met boer Erik maakt ze een plan om het erf in oorspronkelijke staat terug te brengen. Daarnaast krijgt ze de moestuin onder haar hoede; het doel is dat de biologische groenten uiteindelijk geleverd worden aan de voedselbank.

Hiermee werkt ze hard om haar diploma voor de Hogere Agrarische School te halen, zodat ze in haar toekomstige baan haar liefde voor landschap- en natuurbeheer en het behoud van oorspronkelijke boerenerven kwijt kan.

Ontwikkelen in werk

Het verhaal van Gerard
“Werken doe je met je handen Gerard en niet met je hoofd” zei zijn vader altijd. Gerard (55 jaar) is als jongen van 16 jaar met een LTS-diploma elektrotechniek in dienst gegaan van een goed en degelijk garagebedrijf. Daar leerde hij de kneepjes van de autotechniek, daar werd hij een echte vakman. Het uitvoeren van reparaties en onderhoud is zijn lust en zijn leven. Het invullen van de diagnoserapporten en de werkorders met alle details kunnen hem gestolen worden. Het overleg met klanten daarentegen vindt hij steeds leuker en gaat hem steeds beter af.

Gerard realiseert zich dat hij zeker nog 12 jaar moet werken tot aan zijn pensioen en dat realiseert zijn baas zich ook. In het functioneringsgesprek vlak voor de zomer bespraken ze samen de mogelijkheden voor Gerard. En hoewel Gerard niets heeft met moeilijke begrippen als strategische competenties voor de toekomst, snapt hij heel goed dat ook hij iets moet doen. En niet alleen hij, ook zijn andere collega’s moeten met hun ontwikkeling aan de slag. Zes weken lang gaan Gerard en 6 van zijn collega’s een dagdeel naar de Diplomaboerderij. Daar worden ze getraind in de nieuwste technieken, handigheidjes om de administratie soepeler te laten verlopen en geven ze elkaar feedback over de opgenomen gesprekken met klanten. Ze zijn zo enthousiast dat de andere 7 collega’s niet kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn voor de trainingen.

Gerard had nooit gedacht dat werken met je handen nog leuker zou zijn als je je hoofd en hart ook gebruikt. Met deze trainingen heeft Gerard zijn MBO diploma Technisch specialist personenauto's (niveau 4) behaald.

Voor wie

Medewerkers
- zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen
- willen hun handen uit de mouwen steken
- zetten hun kennis en ervaring in
- zijn gericht op het behalen van een diploma

Bedrijven
- willen hun eigen medewerkers ontwikkelen
- zoeken gemotiveerde medewerkers
- zijn bereid tijd, kennis en ervaring in te zetten
- hebben behoefte aan goed geschoolde vakmensen
- geven inhoud aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Boer
- heeft extra handen nodig voor het werk op de boerderij
- zoekt alternatieven naast het traditionele boeren
- houdt het platteland mooi en groen
- creëert mogelijkheden voor duurzaamheid

Vrienden van ...
- vrijwilligers
- donateurs
- materialen, producten en/of diensten
- werkgeversverenigingen

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact op met Gerben Brinkman, de initiatiefnemer van de Diplomaboerderij. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-41114876 of per e-mail: g.brinkman@hitalent.nl